Trưng cầu ý vả phải xem lòng sung

– Bực, bực quá ông ạ, không thể chịu được. Ông đọc bài báo này chưa, có thằng cha cũng chức sắc, mang danh đại biểu quốc hội, mà hở ra là chê dân trí ta là thấp, láo, bố láo quá. Hắn nói thế một mũi tên trúng hai đích, vả phát vào mặt nhân dân là “dân ngu”, tát phát vào mặt đảng ta bảo “đảng dốt”. Đảng lãnh đạo dẫn đường soi sáng cho nhân dân suốt 85 năm trời, trải bao vất vả khó khăn, giáo dục nhân dân bao điều hay lẽ phải, dân trí như được rũ bùn đứng dậy sáng ngời, thế mà nó bảo ta dân trí thấp, bts, nói thế chẳng hóa ra đảng lãnh đạo dốt à? Bao nhiêu lần cải cách giáo dục, mấy trăm trường đai học (giờ có khi lên tới mấy nghìn rồi), giáo sư tiến sĩ đầy ra, có khi nhất thế giới, dân trí làm sao mà thấp được, vớ vẩn, vớ vẩn hết sức, phản động, phản động hết sức.
– Ấy, chưa chắc, còn phải căn cứ vào mục tiêu đích nhắm, ví dụ như mục tiêu của đảng là nâng cao dân trí thì lão ta nói thế đúng là phản động rồi, nhưng nếu đảng đặt mục tiêu giữ dân trí thấp, thì hắn nói thế lại là vinh danh đảng. Còn tùy vào đảng nghĩ thế nào ông ạ. Tôi thấy lão nói “Dân chủ của ta có hạn, dân trí còn rất thấp, số người dân trí cao là thiểu số, trưng cầu có khi gây hại, không thể tùy tiện”, cũng có phần đúng ông ạ, dân chủ cũng như tiền ấy, có hạn thôi, người này có thì người kia mất ngay, dân trí cao là thiểu số, có 3 triệu người dân trí cao vào đảng cả rồi, thế thôi cứ để đảng trí đi, chúng ta đi uống bia, bia ở mình rẻ mà. Dân trí tỉ lệ thuận với giá bia ông ạ, tôi vừa phát hiện ra, hế hế.

Leave a Reply