Trở lại opera

Ừ thì cũng một thời hầm hố và tích cực viết lách trên này, xong là bao nhiêu thứ hấp dẫn làm mình bỏ quên em opera, cơ mà lại có động lực quay lại, vì Dung ủn ỉn, vì blog kia đang tạm ko post gì được, keke

3 thoughts on “Trở lại opera”

Leave a Reply