Trục trặc

Blog của mình dạo này bị sao ấy, không load được hết trang chính. Vào ACP hoặc các trang phụ thì vẫn bình thường. Tưởng tại theme đã đổi rồi nhưng vẫn vậy. Kì cục thật.

1 thought on “Trục trặc”

Leave a Reply