tired

bài tập lớn môn đồ họa máy tính: nhóm 4 người, làm một cái trình duyệt 3D – 3D browser, code bằng C/C++ và sử dụng OpenGL , chả hiểu 3D browser là thế nào nữa 🙁

bài tập lớn môn lập trình mạng: cũng làm theo nhóm thì phải, lớp chia làm 15 nhóm, làm một chương trình tải file từ nhiều server, chính xác là từ 4 server, server linux, điểm sẽ tính 30% cho báo cáo, còn 70% là tốc độ, nhóm nào tải file nhanh nhất 10 điểm, 2 nhóm về nhì 9 điểm, 3 nhóm về ba 8 điểm, cứ thế, hehe, phải đạp lên xác nhau mà sống sót rồi đây 😀

hình như mình sắp ốm. gội đầu xong hắt hơi liên tục

gọi điện cho Thủy Tiên, nghe giọng Thủy Tiên có vẻ rất vui vẻ, chắc là do lại được nối mạng sau bao ngày disconnect 😀

Leave a Reply