Thông tin tài khoản

MB:
STK: 0650102744009 – Chủ TK: PHI HONG THAI, chi nhánh MB Hai Bà Trưng.
Số thẻ: 9704222090144130
VCB:
STK 0011003725535 – Chủ TK PHI HONG THAI, chi nhánh Trung Hòa
Số thẻ: 9704336804688308015 97043668 04688308 015
SHB thì chỉ có số thẻ: 9704431054451015
Lưu lại thi thoảng có nhà hảo tâm chuyển tiền ủng hộ cho dễ :p

1 thought on “Thông tin tài khoản”

Leave a Reply

Thông tin tài khoản

MB:
STK: 0650102744009 – Chủ TK: PHI HONG THAI, chi nhánh MB Hai Bà Trưng.
Số thẻ: 9704222090144130
VCB:
STK 0011003725535 – Chủ TK PHI HONG THAI, chi nhánh Trung Hòa
Số thẻ: 9704336804688308015 97043668 04688308 015
SHB thì chỉ có số thẻ: 9704431054451015
Lưu lại thi thoảng có nhà hảo tâm chuyển tiền ủng hộ cho dễ :p

1 thought on “Thông tin tài khoản”

Leave a Reply