ThaiDN – Dương Ngọc Thái

http://vnhacker.blogspot.com
Trong thâm tâm, mình đánh giá đồng chí ThaiND ngang hàng với đồng chí Ngô Bảo Châu – cả hai mình đều xếp vào “tầng lớp elite” – tinh túy. Thậm chí còn có phần ngưỡng mộ ThaiND nhiều hơn – vì anh ấy đi lên từ “xóm liều”, hehe.

1 thought on “ThaiDN – Dương Ngọc Thái”

Leave a Reply