terrible

thật là tởm, giờ thì đã hiểu thế nào là coding điên cuồng khi học bộ môn mạng,

từ khoảng 6h tối qua, tới giờ là 30 tiếng liên tục mình ko ngủ, làm khẩn cấp 2 bài lập trình mạng nộp thầy,

hậu quả của việc thiếu ngủ là trong giờ an toàn mạng của thầy Thọ, mình gà gật, thật là mất mặt, ngồi ngay bàn đầu, đáng ra chui xuống dưới mà ngủ cho yên 😐

thầy Thọ thì cứ cố dạy, trời rõ muộn, hnay đi học mặc áo cộc tay, tối gió mùa đông bắc, tí nữa thì chết rét, hichic.

Leave a Reply