Công thức để nâng cấp bản thân và cuộc sống

Đặt vấn đề về sự khác biệt giữa người thường và người khôn ngoan: Người thường Người khôn ngoan Khi nóng giận Chửi bớ, rủa xả thậm chí đánh đấm Bình tĩnh, kiểm soát cảm xúc Trước khi đi ngủ Mở điện thoại lướt fb, rồi mất ngủ, lâu dần khó ngủ, ốm, bệnh Ngủ … Read more