Mỗi ngày vài câu

hanoistresst viết rằng: Người tốt của 10con3 có một thành tựu mà chắc sau này ngàn năm vẫn còn lưu sử VN. Công của anh là XH hóa giáo dục, sinh ra một loạt các trường đại học dân lập đé o biết dậy chỉ biết thu tiền sv. Năm đé o cũng kêu cứu … Read more