Nóng quá

Từ giờ tới cuối tuần vẫn nóng như vậy. Hồ thì lấp đi, cây thì chặt đi. Nhà thì xây thêm, xây nhà thì toàn như cái hộp kính, giữ nhiệt, tưởng có điều hòa mà ngon à, mất điện 15p phát nóng như rang, lúc sau có điện, thế là điều hòa lại phải … Read more