10 tỷ tiền Việt Nam

Bẩm cụ cuối tuần em vừa đi xem cái nhà này Diện tích nhà gần 400m2, đất gần 1000m2 Khu vục đẹp, dân trí cao, trường học toàn 9-10 điểm. Giá khoảng 10 tỷ tiền VN cụ ạ Dạ thành phố thuộc hàng đáng sống cụ ạ, đáng sống nhất khu vực Dallas cụ ạ. … Read more