Lại chuyện nhà cửa

Diễn biến quá trình mua nhà: Chiều 11/11: Đặt cọc hụt do túi chỉ có 5 triệu. Chiều 12/11: Đặt cọc 50 triệu tại sàn Lanmak. Chiều 24/11: Nộp 40%, kì cạch hơn 30p để rút hơn 400 triệu khỏi tài khoản, sau đó lại kì cạch gần 30p để nộp vào 600 triệu =)). … Read more