Điện thoại mới

Thế là từ nay mình có thể: Xem camera lớp Bi Gửi ảnh từ máy ảnh sang điện thoại của mình, trước toàn phải gửi sang điện thoại vợ xong lại gửi qua whatsapp sang điện thoại mình. Điều khiển điều hòa bằng cục hồng ngoại cắm vào jack phone. Xài app instagram xịn. Chụp … Read more