Mai Châu – Mộc Châu – Du xuân

Đặt gạch bằng mấy cái ảnh, http://www.flickr.com/photos/mrmeo/sets/72157623358269155/ tường thuật xin tạm khất 😀 updateeee: Có bạn hỏi tớ “đi chơi với bạn hay với công ty”, cả hai, chuyến này là đi chơi với “công ty của bạn”. Tuyết hâm mượn tớ máy ảnh để đi nhưng đời nào tớ cho mượn, mượn người thì … Read more