Goodbye Godaddy

Sau nhiều năm trung thành (vì lười), cuối cùng anh ta cũng biến khỏi godaddy. Không hiểu sao năm 2013, renew 2 năm chỉ có 17.15$ mà 2015, giá renew 1 năm mà hẳn 14$, bực mình kinh khủng. Đã thế anh quit. Định sang namecheap nhưng Tú béo chuyên gia tư vấn nên sang … Read more