checkGmail

vào Add/Remove… search checkgmail hiện lên 2 cái, chọn và cài cái CheckGmail Cài xong, vào phần Internet trong MainManu, mở CheckGmail lên, điền tên và mật khẩu vào, nó sẽ có một biểu tượng nhỏ phía dưới taskbar. Khi có email mới nó sẽ báo, đỡ phải 15 phút vào gmail check 1 lần … Read more