no title

tối qua sang ngân hàng rủ Huệ đi lung tung, ra Chí Thanh ăn kem, lúc đi về, trời nổi gió mùa đông bắc, bụi mù mịt, Tuấn gọi điện bảo đưa ông về quê rồi, có lẽ nó phải nghỉ một tuần, xin phép cho nó. Uki, chắc các thầy cho nghỉ thôi. Tuần … Read more