Tai nạn

Sau khi đi chơi QUan Lạn về, chưa kịp tan niềm vui, thì dính ngay một vụ tai nạn không đáng có chút nào, tiền mất xe hỏng, Ngân bị đau :(( Chả là chiều tối sang đón bạn Ngân đi chơi cùng các bạn cấp 3 của bạn ấy, đi ăn, đi chơi rất … Read more