Tư liệu: Các bài phát biểu của TT Clinton trong chuyến sang Việt Nam 2000

DIỄN VĂN CỦA TỔNG THỐNG CLINTON TẠI CUỘC CHIÊU ĐÃI TRỌNG THỂ TỐI 17/11 Kính thưa ************* Trần Ðức Lương, Kính thưa các quý vị đại biểu của Chính phủ Việt Nam, Kính thưa các quý ông, quý bà, Xin cảm ơn sự đón tiếp mà các Ngài đã dành cho tôi, gia đình tôi … Read more