BÈ LŨ… LỊCH SỬ

Hiêu Minh Bão số 10 đã gây bao đau xót, cơn bão số 11 lại phá hoại nặng nề hơn. Người đi xa chỉ biết thờ dài. Thôi thì bàn chuyện mưa bão để chia sẻ và nhân thể nói về “bè lũ” mang tên “lịch sử”. Mấy tuần nay báo chí bàn nhiều về … Read more

crazy

Hôm nay học xong từ lúc 5h, vậy mà 6h30 mới về tới nhà, thật điên người hết chỗ nói. Mệt gần chết. Đi xe bus, đợi gần 30 phút mới có xe 16, đầu bến thôi mà xe đông khủng khiếp, chen muốn điên luôn. Láng thì tắc như dở người, ì ạch mãi … Read more