Share wifi từ laptop cho điện thoại mà không cần cài phần mềm

Nguồn: http://4sysops.com/archives/how-to-share-wi-fi-in-windows-8-with-internet-connection-sharing-ics/
Hồi xưa toàn phải cài connectifity để share, giờ thì hệ điều hành tự làm được, khỏi cần cài đặt loằng ngoằng, cực đơn giản với 2 câu lệnh:
– netsh wlan set hostednetwork mode=allow ssid=Dungham key=12345678
– netsh wlan start hostednetwork.
Thế là xong. (chi tiết các bạn xem trong link nguồn nhé), mình chỉ copy lại những thứ mình cần :p

9 thoughts on “Share wifi từ laptop cho điện thoại mà không cần cài phần mềm”

Leave a Reply