Sáng thứ hai

Lại đến trường học thể dục, tập bóng rổ cho tuần sau thi. Ném 3m thì ok nhưng chạy 2 bước nhảy lên rổ thì í ẹ quá. Nhưng thể nào mình chẳng qua, khà khà 😀
Lên phòng net ngồi từ sáng tới trưa, 12h rồi mà chẳng ai đuổi, hehe, ta quyết ngồi tới khi có người đuổi xuống mới thôi. Nhưng sắp vào học mất rồi. 12h30 phải xuống tầng 3 học, hôm nay học phương trình vi phân, quan trọng mà chưa bít gì.
Chẳng hiểu anh quản lý đi đâu mà bỏ bê phòng máy thế này nhỉ :rolleyes:
Tự nhiên dạo này thấy yêu đời quá :wizard:
Opera quả là tuyệt, ta quyết đi tuyên truyền cho thật nhiều người cũng khoái Opera. :drunk: :yes:

Leave a Reply