Sai lầm


Anh đã mắc sai lầm, rất to lớn.
Sai lầm thứ nhất của anh là anh đã khiến nàng yêu anh.
Sai lầm thứ hai, to lớn hơn, nghiêm trọng hơn, đó là đã để cho nàng bỏ anh.
Túm lại, sai lầm chính là anh.

2 thoughts on “Sai lầm”

  1. “Sai lầm thứ hai, to lớn hơn, nghiêm trọng hơn, đó là đã để cho nàng bỏ anh.”
    Câu này phải sửa thành: “Để sửa chữa sai lầm thứ nhất, anh đã làm cho nàng bỏ anh” 🙂

    Reply

Leave a Reply