Python on Series 60

Python ơi tao sẽ “riết” mày >:) bực mình với bạn Python này quá, rút cục thì cũng cài được, khụ khụ,

Thực ra thì đơn giản, nhưng vì mình cài linh ta linh tinh lúc trước, đâm ra lúc sau nó bị loạn, đánh nhau tưng bừng chí chóe, ko cái nào chạy được cả. Lúc nãy vừa phải remove hết những cái gì liên quan tới nokia hay emulator đi rồi cài lại đúng theo chỉ dẫn:

Step 1: Series 60 Developer Platform SDK
Uncompress the file s60_2nd_fp2_sdk_msb.zip and run the file setup.exe
Start the installer program and follow the instructions.
Step 2: Python plug-in for the Symbian SDK
Uncompress the file PythonForSeries60_1_2_for_2ndEd_FP2_SDK.zip and run the file Python_for_2ndEd_FP2_SDK.exe
Start the installer program and follow the instructions. By default the installer installs the emulator files and some examples into the directory: <EPOCROOT>Epoc32ReleasewinsudebzsystemappsPYTHON, where <EPOCROOT> is the root folder of your SDK installation.
Step 3: Installing Python Release
Run the file python-2.5.msi and follow the instructions.

Thế là ngon, chạy rồi. Khà khà. Code thôi. Vài link tham khảo:

http://mobiledevices.kom.aau.dk/development/programming/python/installation/

http://my.opera.com/noname00/forums/topic.dml?id=198943

http://www.mobilenin.com/pys60/how_to_write_a_pys60_script.htm

http://www.sthurlow.com/python/lesson10/

Leave a Reply