Phòng bệnh hơn chữa bệnh…

Backup trước khi kêu khóc rằng mình đã mất hết dữ liệu.
Nãy Ly béo vào khóc lóc em làm mất hết dữ liệu trong excel rồi, làm sao lấy lại đây anh 🙁 Anh bó tay thôi em ơi, cũng như bị trộm vào lấy mất lap, thế nên với những người mà tài liệu là sự sống, là công việc, là làm ăn, thì nên, cần, phải có những công cụ như dropbox thần thánh:
Xin mời xem chi tiết tại đây:
http://blog.ngochieu.com/chia-se/quan-ly-du-lieu-bang-dropbox/

1 thought on “Phòng bệnh hơn chữa bệnh…”

Leave a Reply