Phân tích về chiến tranh biên giới 1979

Đấy là một cuộc chiến kỳ lạ, đã đến và đi chỉ trong một tháng, nhưng 37 năm qua luôn là một điều bí ẩn trong mối quan hệ của hai quốc gia này. Cuộc chiến tranh biên giới ấy, thật sự là sao?

via SWT 236 – 37 NĂM CHIẾN TRANH BIÊN GIỚI, VÌ SAO? — Social With Toni

Leave a Reply