Ôi Tổ quốc

ở trong gmail chán, lò dò vào Maps của nó xem thử, ôi, tuyệt thật, đầu tiên là Map, sau đó là Satellite, sau đó là cả hai (hyper), quá tuyệt cho việc học địa lý, thử tưởng tượng trong giờ học địa lý chúng ta được chiêm ngưỡng những hình ảnh này
ôi Đẹp biết bao Tổ quốc!

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

đố mọi người biết Vịnh Hạ Long là chỗ nào?

Leave a Reply