Nóng

trời nóng quá, chả làm được việc gì, chán đời
thôi, có lẽ ta nên đi tu, tu tại gia, hay sang chùa Phúc Khánh sau nhà nhỉ, không biết chùa có điều hòa ko nhỉ, hình như là có, được được ;))
🙁 🙂 😐

3 thoughts on “Nóng”

Leave a Reply