nhatky

Điên tiết thật, chèn mãi bộ gõ tiếng Việt ko được, hóa ra là ở chế độ visual thì ko TV được, cái TV này đúng là lắm nhiêu khê, tạo ra lắm việc làm
Có nhiều chuyện để kể lắm, nhưng phải gõ nốt WAVE , hic, chẳng lẽ sáng mai lại nghỉ tiếp

Leave a Reply