Người nổi tiếng nào giống tôi ?

 Khà khà, thậm chí mình còn được so sánh độ đẹp trai với WonBin, Vương Lực Hoành  cơ đấy, cũng tự hào phết nhỉ 😀
 Nhưng nhất định có một ngày sẽ có người được so sánh là giống tôi. Hehe…

2 thoughts on “Người nổi tiếng nào giống tôi ?”

Leave a Reply