mệt nhưng mà ko sao :D

sáng nay hì hục ngồi ‘cài cắm’ ở phòng máy với ku Ngọc, chưa chạy được như ý nhưng nói chung là có nhiều tiến bộ 😀

12h30 mới được về và mai lại lên, nhưng mà ko sao, miễn là công việc có tiến triển, cố lên nào, keke

lúc nãy vừa sang Pico Plaza mua cái W175 dùng tạm khi đau ốm, khi nào đi làm kiếm được nhiều tiền ta sẽ dùng hàng hoành tráng, còn bây giờ cứ tạm gà qué + 2 lúa đi đã, hehe, :>

Leave a Reply