mấy bác về hưu

ngứa mắt ? hơi ngứa mắt một tẹo. Nói chung thì cũng hoan nghênh các bác tâm huyết với đất nước thôi, nhưng khi còn đang là chủ tịch QH, còn đang là chủ tịch nước, sao các bác không phát biểu, không viết bài đi, giờ về hưu rồi mới to mồm nói nọ nói kia, bực cả mình. Rõ ràng là khi còn “trên ghế”, các bác ko dám phát biểu (linh tinh), nhỡ có nhỡ mồm một phát là “hậu quả khôn lường”, giờ các bác về hưu rồi chả sợ gì nữa nói thoải mái.
ờ thì cũng đựơc
cảm hứng từ đây:
Ông Nguyễn Văn An bàn về phương thức lãnh đạo của Đảng

2 thoughts on “mấy bác về hưu”

Leave a Reply