Longman – Tuyệt vời

natural examples bring English to life
· British and American pronunciations of headwords, including people and place names
· NEW 88,000 spoken example sentences pronounced on the CD-ROM
· 1 million additional sentences from books and newspapers
· 3000 most frequent words in spoken and written English highlighted
· 4000 new words and meanings

207,000 words, phrases and meanings – including free encyclopedia on CD-ROM
· NEW Longman Writing Assistant – write correct English first time, every time
· Choose the right word with Longman Language Activator® free on the CD-ROM
· Longman Phrase Bank – 220,000 word combinations – free on CD-ROM
· NEW Collocation and Word Focus boxes
· NEW Over 1000 listening exercises as well as extensive exam practice for FCE, CAE, CPE, IELTS & TOEIC

http://www.arabswell.com/vb/up/9518_1141841072.png 

http://www.arabswell.com/vb/up/9518_1141841193.png

Từ điển này kích thước tuy lớn, down tốn công nhưng phải nói là tuyệt vời. Tớ quẳng hết tất cả các loại Merriam-Webster, Oxford đi rồi.

2 thoughts on “Longman – Tuyệt vời”

  1. Bản tớ down có dung lượng là 1,61GB
    Tớ down bằng phương thức Bitorrent. Lâu ơi là lâu. Hướng dẫn cụ thể ở đây thì e hơi khó, cậu chịu khó google nhé. Thi xong tớ sẽ có hướng dẫn chi tiết, tớ còn 1 môn nữa thôi.
    Cảm ơn đã quan tâm 😉

    Reply

Leave a Reply