linkhay và 404

nghĩ cũng bực, tự nhiên bị 404, kiểu mình là một phần tử nguy hiểm của xã hội, cần phải cách ly :-j
đầu tiên cũng điên lắm, cáu phết, chửi thầm là bọn khốn nạn, anh có tên có tuổi đàng hoàng, anh chịu trách nhiệm với những link anh gửi, những lời anh nói, bla bla, cơ mà dù sao thì, linkhay là của các bạn ấy làm ra, các bạn ấy muốn cho ai chơi thì cho, kill ai thì kill, không cần có lý gì hết, thế nên mình cũng ko cần cáu làm gì mệt xác, và dù sao thì cũng thông cảm, các bạn ấy phải làm vịêc với tuyên giáo, an ninh…, mình thì chưa có anh cớm nào tới hỏi thăm cả : ))
ờ thì ra rìa, anh deck cần, càng có thời gian làm những việc khác, ngắm gái xinh chẳng hạn ;;)

Leave a Reply