le cau sieu ?

Vừa vào vietnamnet, đọc thấy cái title này: Đại lễ cầu siêu cho các anh hùng liệt sĩ http://vietnamnet.vn/vanhoa/tintuc/2007/07/722840/
nghĩ cũng hơi lạ lạ, từ trước tới giờ mình vẫn đinh ninh “cầu siêu” là để giải thoát linh hồn cho những người bị chết oan, kiểu những người chết đói năm 45, những ngư dân bị sóng thần, bão Chanchu…, chứ ai lại cầu siêu cho các “anh hùng liệt sĩ”, các anh chết vì độc lập của đất nước, vì tự do cho nhân dân mà lại là “chết oan” à, thật vô lý. Thế là google “cầu siêu”

Khóa Lễ Kinh Cầu Siêu chủ yếu tụng vào các dịp lễ tang, cúng thất, cúng giổ, cúng cô hồn, cúng cầu siêu cho hương linh chết oan, chết tự vẫn, chết bất đắc kỳ tử… mà chưa thác sanh được, do nghiệp chướng và thiếu sự gia trì của ba Ngôi Báu. Kinh cầu siêu gồm có sáu Kinh khác nhau nhằm đáp ứng cho các căn cơ đối tượng khác nhau. Tùy theo đối tượng hương linh và tang quyến mà ta nên chọn Kinh nào tụng cho thích hợp cho từng khóa lễ.

Uống nước nhớ nguồn là đạo lý tốt đẹp, nhưng “lễ tưởng niệm” thì dễ nghe hơn là “lễ cầu siêu” 😐

Leave a Reply