Welcome

Lâu lắm rồi

Không viết gì ở blog này, hôm nay vào lang thang trong cái "cộng đồng opera", lại thấy nhiều thứ hay quá :jester: Cạnh tranh với wordpress mạnh chứ chả chơi :D. Có kém gì wordpresss mấy đâu nhỉ, ah, đặt mật khẩu cho một bài viết hình như opera không có.

1 thought on “Lâu lắm rồi

  1. ối cha cha, lại còn tự động resize ảnh mới kinh chứ, hay đó là chức năng được người dùng thêm vào nhỉ

Leave a Reply