Lạnh hơn nữa

20131218124452-21
20131218114804-4
20131218114537-7
20131218114517-8
20131218114502-10
20131218114437-16
Đẹp quá, khác gì châu Âu đâu cơ chứ, mỗi tội thiệt hại trâu bò hoa màu hơi nhiều.
Bọn trẻ con miền núi nhìn thích thế, mặt đứa nào cũng tròn xoe đỏ hây hây rõ là yêu.
Dự báo lại tiếp tục lạnh sâu, không biết có tiếp tục có tuyết không, mấy ông VN là rất hay dự báo sai.
http://vietnamnet.vn/vn/xa-hoi/154583/mien-bac-ret-hai–co-noi–1-1-do-c.html

Leave a Reply