Làm thế nào để dạy máy tính nhận biết con mèo là con mèo?

  • Thiên nhiên đã phải mất 540 triệu năm để tạo ra cơ chế nhận diện vật thể của não người
  • Lei Lei Fi nhận ra cách một đứa trẻ nhận biết thế giới: Mắt của chúng “chụp ảnh” về thế giới xung quanh mỗi 200ms, tức là một giây não đứa trẻ đã có 5 “tấm ảnh” về thế giới.
  • Lei Lei Fi theo đuổi phương án này, tạo ra một tập dữ liệu huấn luyện lớn: Gần 50000 người từ 167 quốc gia đã tham gia phân loại các bức ảnh, bắt đầu từ năm 2007, tới 2009 họ đã có 15 triệu tấm ảnh chia làm 22000 thể loại, 62000 ảnh về mèo, đủ mọi thể loại, tư thế.
  • Họ dùng convolutional neural network với 24 triệu node, 140 triệu tham số, 15 tỉ kết nối giữa các node.
  • Kết quả khá là tuyệt, nhưng vẫn còn rất nhiều việc để làm.
  • Mục tiêu của tất cả những việc Lei Lei Fi đã, đang, sẽ làm để làm gì? Tạo nên một thế giới tốt đẹp hơn.

Leave a Reply