Lịch sử

Trong Bạch Đằng giang phú của Trương Hán Siêu đoạn cuối có viết :

“Anh minh hai vị thánh quân,
Sông đây rửa sạch mấy lần giáp binh.
Giặc tan muôn thuở thanh bình,
Bởi đâu đất hiểm cốt mình đức cao.”

Các bạn thấy đấy, phong trào tự sướng đã được khơi dậy từ rất xa xưa, vào thời nhà Trần, tức là khoảng thế kỉ 13, các bạn ko được lên án bọn trẻ 9x bây giờ đua đòi tự sướng nhé, cái này là nguyên nhân khách quan của lịch sử =))

“Ðánh cho để dài tóc. Ðánh cho để đen răng … Ðánh cho chúng biết nước Nam anh hùng là có chủ”

câu này của Quang Trung hoàng đế, nước Nam anh hùng giờ không có chủ, hay nước Nam có chủ nhưng chưa đủ anh hùng?

Leave a Reply