Kinh tế chính trị Mac-Lênin

Chương III:
Sản xuất hàng hóa và các quy luật kinh tế của sản xuất hàng hóa.
I- Điều kiện ra đời, tồn tại và ưu thế của sản xuất hàng hóa
a. Điều kiện ra đời, tồn tại của sản xuất hàng hóa
i. Có sự phân công lao động xã hội
ii. Có sự tách biệt tương đối về mặt kinh tế giữa những người sản xuất
b. Đặc trưng và ưu thế của sản xuất hàng hóa
i. Khai thác lợi thế về tự nhiên, xã hội, kỹ thuật của từng người, từng cơ sở cũng như từng vùng, từng địa phương.
ii. Quy mô không còn bị giới hạn bởi nhu cầu và nguồn lực mang tính hạn hẹp của mỗi cá nhân, gia đình, cơ sở, địa phương mà được mở rộng dựa và nhu cầu và nguồn lực của xã hội.
iii. Sự tác động của các quy luật cung cầu, quy luật giá trị, quy luật cạnh tranh…buộc người sản xuất phải luôn năng động nhạy bén, cải tiến kỹ thuật…
iv. Sự phát triển của sản xuất, mở rộng giao lưu kinh tế, nâng cao đời sống văn hóa tinh thần…
II- Hàng hóa
a. Hàng hóa và 2 thuộc tính của nó
i. Giá trị sử dụng của hàng hóa: là công dụng của hàng hóa để thỏa mãn nhu cầu nào đó của con người
ii. Giá trị của hàng hóa: hao phí để tạo ra hàng hóa là cơ sở chung của việc trao đổi và nó tạo thành giá trị của hàng hóa.
iii. Mối quan hệ giữa hai thuộc tính: cùng tồn tại trong một hàng hóa, nếu thiếu một trong hai thuộc tính thì không là hàng hóa. Với tư cách là giá trị sử dụng thì không đồng nhất về chất, nhưng nếu xem xét dưới tư cách là giá trị thì hàng hóa lại đồng nhất về chất. giá trị và giá trị sử dụng tách rời nhau về mặt không gian và thời gian, chúng được thực hiện hoàn toàn tách rời nhau.
b. Tính chất hai mặt của lao động sản xuất hàng hóa.
i. Lao động cụ thể: là lao động có ích dưới một hình thức cụ thể của những nghề nghiệp chuyên môn nhất định
ii. Lao động trừu tượng: là lao động của người sản xuất hàng hóa khi đã gạt bỏ những hình thức cụ thể của nó, hay nói cách khác đó chính là sự tiêu hao sức lao động của người sản xuất hàng hóa nói chung.
c. Lượng giá trị của hàng hóa và các yếu tố ảnh hưởng tới nó
i. Thời gian lao động xã hội cần thiết: là thời gian lao động cần thiết để sản xuất ra một hàng hóa nào đó trong những điều kiện sản xuất bình thường của xã hội với một trình độ trang thiết bị trung bình, một trình độ thành thạo trung bình và một cường độ lao động trung bình
ii. Những yếu tố ảnh hưởng tới lượng giá trị của một đơn vị hàng hóa
1. Năng suất lao động
2. Cường độ lao động
3. Mức độ phức tạp của lao động
III. Tiền tệ
1. Nguồn gốc và bản chất của tiền
a. Hình thái đơn giản hay ngẫu nhiên của giá trị
b. Hình thái mở rộng hay đầy đủ của giá trị: một sản phẩm lao động nào đó được trao đổi với nhiều hàng hóa một cách thông thường phổ biến
c. Hình thái chung của giá trị: giá trị của mọi hàng hóa đều được biểu hiện ở một hàng hóa đóng vai trò là vật ngang giá chung
d. Hình thái tiền: giá trị của tất cả mọi hàng hóa đều được biểu hiện ở một hàng hóa đóng vai trò tiền tệ (kim loại quý, vàng, bạc…): tiền cũng là một hàng hóa cũng có giá trị sử dụng và giá trị. Nó có nhữung ưu thế: thuần nhất, dễ chia nhỏ, không hư hỏng, dễ bảo quảng, lượng và thể tích nhỏ nhưng giá trị cao -> đo lường giá trị của mọi loại hàng hóa. Bản chất của tiền: là hàng hóa đặc biệt được tách ra làm vật ngang giá chung của giá trị, đồng thời nó biểu hiện quan hệ sản xuất giữa những người sản xuất hàng hóa.
2. Các chức năng của tiền
a. Thước đo giá trị: có thể chỉ cần lượng tiền tưởng tượng,
b. Phương tiện lưu thông: làm môi giới trong trao đổi hàng hóa, cần có tiền mặt
c. Phương tiện cất trữ: rút khỏi lưu thông: tiền vàng, tiền bạc
d. Phương tiện thanh toán: chi trả sau khi công việc giao dịch, mua bán đã hoàn thành, có tác dụng đáp ứng kịp thời nhu cầu của người sản xuất hoặc tiêu dung ngay cả khi họ chưa có tiền, hoặc chưa đủ tiền
e. Tiền tệ thế giới: tiền làm nhiệm vụ thước đo giá trị, phương tiện lưu thông, phương tiện thanh toán, tín dụng, di chuyển của cải từ nước này sang nước khác.
3. Quy luật lưu thông tiền tệ và lạm phát
a. Quy luật lưu thông tiền tệ: là quy luật quy định số lượng tiền cần thiết cho lưu thông hàng hóa ở mỗi thời kì nhất định M=P.Q/V với M là lượng tiền tệ cần thiết cho lưu thông, P là mức giá cả, Q là khối lượng hàng hóa đem ra lưu thông, V là số vòng luân chuyển trung bình của một đơn vị tiền tệ
b. Lạm phát: là một hiện tượng khủng hoảng tiền tệ, đồng tiền bị mất giá vì tiền giấy không thực hiện được chức năng là phương tiện cất trữ, mức giá chung của toàn bộ nền kinh tế tăng lên ()
IV. Quy luật giá trị, cạnh tranh và cung cầu
1. Quy luật giá trị
a. Nội dung và yêu cầu của quy luật giá trị: là quy luật cơ bản của sản xuất và trao đổi hàng hóa. Quy luật giá trị yêu cầu sản xuất và trao đổi phải dựa trên cơ sở giá trị của nó, tức trên cơ sở hao phí lao động xã hội cần thiết. Trong sản xuất, quy luật giá trị buộc người sản xuất phải cố gắng làm cho chi phí sản xuất thấp hơn mức hao phí lao động xã hội cần thiết. Trong lưu thông, phải thực hiện theo nguyên tắc ngang giá.
b. Tác động của quy luật giá trị : điều tiết sản xuất và lưu thông hàng hóa (cái gì nhiều lợi nhuận thì nhảy vào đầu tư, chỗ nào ít hàng, giá đắt thì buôn hàng tới bán). Kích thích cải tiến kỹ thuật, hợp lý hóa sản xuất, tăng năng suất, hạ giá thành (nếu không thế thì ông bị thị trường nó đá bay ngay). Phân hóa những người sản xuất hàng hóa (thằng nào mà có hao phí lao động cá biệt thấp thì giàu lên, mở rộng sản xuất, càng giàu lên, thằng nào mà hao phí lớn hơn mức trung bình, bán hàng không có lãi, lỗ sặch gạch ngay)
2. Cạnh tranh và quan hệ cung cầu
a. Cạnh tranh: là ganh đua về kinh tế giữa những chủ thể trong nền sản xuất hàng hóa nhằm giành giật những điều kiện thuận lợi trong sản xuất, tiêu thụ hoặc tiêu dùng hàng hóa để từ đó thu được nhiều lợi ích nhất cho mình (tất nhiên, không vì lợi ích thì còn vì cái quái gì nữa chứ nhỉ:D) Thực tế cho thấy, ở đâu thiếu cạnh tranh hoặc có biểu hiện độc quyền thì ở đó thường trì trệ, bảo thủ, kém phát triển (Đảng ta đó:D)
b. Quan hệ cung cầu và giá cả hàng hóa: cầu là nhu cầu có khả năng thanh toán (bạn có nhu cầu nhưng không có tiền thì “thôi quên đi nhé”), cung là tổng số hàng hóa có ở thị trường hoặc có khả năng cung ứng cho thị trường (bạn có hàng nhưng hàng ở xa không đem cho tôi được thì cũng không gọi là cung nhá). Cung xác định cầu và ngược lại, cầu xác định khối lượng, cơ cấu của cung. Cung=cầu-> giá cả = giá trị, cung>cầu ->giá cả < giá trị, cung < cầu -> giá cả > giá trị.
V. THỊ TRƯỜNG
1. Thị trường và chức năng của thị trường: thị trường là nơi diễn ra sự trao đổi và mua bán hàng hóa, là tổng thể tất cả các quan hệ cạnh tranh, cung-cầu, giá cả, giá trị mà trong đó giá cả và sản lượng hàng hóa tiêu thụ được xác định.
Phân loại: theo đối tượng: thị trường lúa gạo, …theo ý nghĩa và vai trò: thị trường tư liệu sản xuất, thị trường lao động, thị trường vốn…theo tính chất và cơ chế vận hành: thị trường tự do… theo quy mô và phạm vi: thị trường địa phương, khu vực, …
Chức năng:
+ thừa nhận công dụng xã hội của hàng hóa (giá trị sử dụng xã hội) và lao động đã chi phí để sản xuất ra nó, thông qua việc hàng hóa đó có bán được hay không, bán với giá thế nào.
+ cung cấp thông tin cho người sản xuất và người tiêu dùng thông qua những biến động của nhu cầu xã hội về số lượng, chất lượng, chủng loại, cơ cấu của ác loại hàng hóa, giá cả, tình hình cung cầu về các loại hàng hóa
+ kích thích hoặc hạn chế sản xuất và tiêu dùng.
2.Giá cả thị trường: là giá bán thực tế của hàng hóa, thỏa thuận giữa người mua và người bán trên thị trường.

37 thoughts on “Kinh tế chính trị Mac-Lênin”

 1. thanhhai writes:ban co the viet nhieu hon duoc ko vay minh cung dang can mot it ve kinh te chinh tri bai tom tat cua ban hay day co gang viet nhieu nghe

  Reply
 2. Ơ, hay thật hả bạn? Mình tóm tắt để ôn thi học kì ấy mà, bây giờ mình thi xong rồi, nhưng nếu bạn thích mình sẽ làm tiếp 🙂 Bạn đang cần tài liệu về KTCT à, cụ thế thế nào ? Mình cũng có một số tài liệu biết đâu hợp với bạn. bạn để lại email để tiện liên hệ nhé!

  Reply
 3. [email protected] writes:bạn có thể viết một cách đầy đủ hơn được không.Mình nghĩ như vậy là quá tóm tắt rồi đó có thể chi tiết từng mục một và giải thích rõ ràng hơn nữa.Cố lên nha bạn! chúc bạn thành công!!!!

  Reply
 4. bạn ơi, viết ngắn thôi cho nó dễ học, thực ra mình chi lôi trong giáo trình ra thôi mà. Nếu muốn rõ ràng thì có thể đọc trong giáo trình – hic, mà cái giáo trình đó viết khó hiểu thấy mồ. cách học của mình là đọc một lượt trong giáo trình, tóm tắt, trình bày theo ngôn ngữ của mình với các ví dụ của mình – rồi lại đọc lại vài lần, nếu có ai để tranh luận các vấn đề nêu ra trong đó là tốt nhất. Chương giá trị thặng dư là một chương có rất nhiều cái để tranh luận ()

  Reply
 5. Anonymous writes:chào anh thái nhớ em không không tỏ ý thiếu tôn trọng nhưng em chẳng hiểu anh chép cái này để làm gì muốn biết thì lôi sách ra mà đọc vừa đễ hiểu lại cần có ví dụ minh họa và bài tập toán kinh tế chứ đọc riêng mấy cái này chỉ trên lý thuyết thôi đọc khó nhớ lắmkhuyên thạt đấy những ai muốn hiểu được cái này ngoài dọc lý thuyết ra fải tim hiêu bài tập mới vỡ dược lẽ.

  Reply
 6. Anonymous writes:Nói rõ oai. Lúc nào cũng tranh luận, lúc nào cũng 2 mặt, thử trả lời tại sao hàng hóa lại có 2 thuộc tính cơ bản là giá trị và giá trị sử dụng?Bác cứ về ôm sách mà đọc còn được nhiều hơn. Học mấy môn này đọc nhiều tốt hơn là đọc ngắn.Mà quan trọng nhất là phải có ví dụ minh họa cụ thể. Chứ ngắn dài mà học vẹt thì chết hết.Bác còn gà lắm….

  Reply
 7. DungTranNet writes: Hơ hơ, KTCT, thì học hiểu, nên đọc là tốt nhất. Tui cũng học trong sách, đọc đến là nát cả quyển luôn. Thi được 8, đề án được 8. Cũng không tồi chứ.

  Reply
 8. socnau writes:anh oi` cho em hoi~ nha'……tại sao lượng giá trị phỉa được đo bằng thời gian lao động xã hộicần thiết.? và sự giống nhau và khác nhau giữa tăng năng suất lao động và tăng cường độ lao động?

  Reply
 9. giống là đều làm cho lượng sản phẩm hàng hóa tăng lên trong một đơn vị thời gian. khác là tăng năng suất thì làm giảm giá trị hàng hóa còn tăng cường độ thì giá trị hàng hóa ko đổi. đó là 2 cái cơ bản khác nhau.

  Reply
 10. Anonymous writes: ne ban thuc ra minh ko thich mon nay mot chut nao a y ,lam the nao cung ko thich dc ,ma ly thuet thuc ra minh cung ko can lam o trong giao tring co het ma ,ban co the write cach lam bai tap cua mon nay dc ko ,phan nay minh kem lam lam on hay writenhieu vao nhe cam on rat nhieu hihi

  Reply
 11. Anonymous writes: ne ban thuc ra minh ko thich mon nay mot chut nao a y ,lam the nao cung ko thich dc ,ma ly thuet thuc ra minh cung ko can lam o trong giao tring co het ma ,ban co the write cach lam bai tap cua mon nay dc ko ,phan nay minh kem lam lam on hay writenhieu vao nhe cam on rat nhieu hihi

  Reply
 12. tata_nie writes: ne ban thuc ra minh ko thich mon nay mot chut nao a y ,lam the nao cung ko thich dc ,ma ly thuet thuc ra minh cung ko can lam o trong giao tring co het ma ,ban co the write cach lam bai tap cua mon nay dc ko ,phan nay minh kem lam lam on hay writenhieu vao nhe cam on rat nhieu hihi

  Reply
 13. Anonymous writes:

  Chieu nay em thi mon kinh te chinh triCau hoi la :1. Theo anh chi muc d9ich cua nha tu ban la gi?De dat duoc muc dich thi nha tu ban dung nhung bien phap nao?2. Vi sao Viet Nam lai phat trien kinh te thi truong?Kinh te thi truong o viet nam khac voi kinhte thi truong cac nuoc tu ban nhu the nao ?

  Reply
 14. HANGPHUONG writes:

  BẠN CÓ THỂ TRẢ LỜI CÂU HỎI: 1/ CÔNG NGHIỆP HOÁ – HIỆN ĐẠI HOÁ CÔNG NGHIỆP NÔNG THÔN LÀ GÌ?2/ TÍNH TẤT YẾU KHÁCH QUAN CỦA VIỆC TỒN TẠI NỀN KINH TẾ NHIỂU THÀNH PHẦN?3/ GIẢI PHÁP ĐỂ CHỦ ĐỘNG HỘI NHẬP KINH TẾ QUỐC TẾ CÓ HIỆU QUẢ Ở VIỆT NAM?

  Reply
 15. Anonymous writes:ban de fong chu dau mat wa'……..ban oi…bijo ban co o do hok? cho minh hooi 1 chut ve ktct nhe…minh co may cau hoi ma kho' wa'……1.y nghia tc 2 mat cua sx hang hoa?2.tai sao hang hoa suc lao dong lai la hang hoa dac biet?chu tuban thue cong nhan tra du ja tri suc lao dong thi cong nhan co bi boc lot k?vi sao?3.fan tich quan diem cho rang: ngay nay cong nhan k bi boc lot vi ho cung co co fan, cung dc chia loi nhuan va dong so huu voi nha tu ban.4.tai sao dia to trog cong nghiep lai k ton tai lau dai?con dia to trong nong nghiep lai ton tai lau dai? nha nuoc ta jao ruong dat cho ng dan use lau dai/coso lyluan nao?vi sao???……….minh la sv nam nhat…..minh k hieu j ve triet het but co lai cho ca dong bai tap…….sap fai nop rui….gap lam rui…..neu ban bit thi jup minh voi na!gmail cua minh:[email protected]…………..neu dc jup minh nhanh voi na'!thanks!^^'

  Reply
 16. Anonymous writes:may cau hoi tren de lam ma. chiu kho doc sach mot chut la lam duoc thui. no khong kho nhu cac ban nghi. cung de hieu va rat thu vi neu cac ban de y quan tam. mon nay rat hay va thuc te ko kho hieu dau?

  Reply
 17. conuong writes:anh thai oi anh giai ho e cau nay dc hok? tai sao noi quy luat thang du la co so ra doi ,ton tai va diet vong cua chu nghia tu ban?e nho anh do .hjhjhj

  Reply
 18. Anonymous writes:cho hoi~ vi` sao luc luong san xuat' phat' trien thi` tu lieu san xuat' bien doi~ tu` tu huu sang cong huu ???

  Reply
 19. Van Anh writes:anh trả lời giúp em câu hỏi này với!!!"Tại sao nói trong tất cả các giai cấp hiện đang đối lập với giai cấp tư sản chỉ có giai cấp công nhân là thực sự cách mạng, các giai cấp khác có thể suy tàn và suy vong cùng với sự phát triển của đại công nghiệp, còn giai cấp công nhân lại phát triển cùng sự phát triển của đại công nghiệp đó?"Thanks anh nhiu nha!!!

  Reply

Leave a Reply