1 thought on “Kỉ niệm”

  1. Cổ gớm nhể :)) Nhớ ngày xưa làm bài cho báo toàn gửi đĩa mềm, còn phải nhét vào cái phong bì độn giấy, ngoài ghi dễ vỡ, đề phòng các chú bưu điện đóng dấu gõ phải :))

    Reply

Leave a Reply