[Hòn Đá Kiếp Này Còn Lưu Luyến Nhân Gian]

[Hòn Đá Kiếp Này Còn Lưu Luyến Nhân Gian]

Hòn đá hỏi : Con đang phân vân nên chọn người con yêu làm vợ, hay là chọn người yêu con làm vợ đây ?

Phật cười : Đáp án của vấn đề kỳ thực nằm ngay tại đáy lòng con. Mấy năm trở lại đây, có thể khiến con yêu chết đi sống lại, có thể khiến con cảm thấy cuộc sống có ý nghĩa, có thể khiến con ngẩng cao đầu mà không ngừng đi về phía trước, là người con yêu ? hay là người yêu con.

Hòn đá cũng cười nói : Nhưng bạn bè con khuyên con rằng nên tìm người yêu mình mà lấy làm vợ.

Phật nói : Nếu thực sự như vậy, cuộc đời con từ nay chắc chắn sẽ vô vị ! trong quá trình làm quen với việc đeo đuổi tình yêu con sẽ tự hoàn thiện chính mình. Không tiếp tục đeo đuổi người mình yêu, thì những bước để hoàn thiện mình của con cũng sẽ dừng lại ở đó.

Hòn đá băn khoăn trước lời phật nói : Vậy nếu con chinh phục được người con yêu thì sẽ ra sao ?

Phật nói : Bởi lẽ cô ấy là người con yêu nhất, có thể làm cho cô ấy được sống hạnh phúc và vui vẻ sẽ là hạnh phúc lớn nhất trong đời con, cho nên, để làm được điều đó con sẽ không ngừng phấn đấu. Hạnh phúc và vui vẻ không có giới hạn, cho nên sự nỗ lực của con cũng sẽ không có giới hạn, không bao giờ dừng lại.

Hòn đá nói : Con sống như vậy không phải sẽ rất vất vả sao ?

Phật nói : Thế bao nhiêu năm nay, con đã cảm thấy mình mệt mỏi chưa ?

Hòn đá vừa lắc đầu vừa cười.

Phúc cd dịch

我们都在寻找一种叫幸福的感觉,其实被自己爱的人爱着就叫幸福.

Chúng ta đều đang đi tìm một thứ gọi là cảm giác hạnh phúc, thực ra, được người mình yêu, yêu mình thì gọi là hạnh phúc.

Leave a Reply