Hoan hô Tuổi Trẻ Online ^^

“Bật” lại thiếu tướng Nhanh ầm ầm nè, mà ông thiếu tướng, giám đốc CAHN này phát biểu cũng hàm hồ ghê cơ 
Photo Sharing and Video Hosting at Photobucket
link: http://www.tuoitre.com.vn/Tianyon/Index.aspx?ArticleID=227571&ChannelID=3

1 thought on “Hoan hô Tuổi Trẻ Online ^^”

Leave a Reply