Hà Nội mưa

Để lighttpd chạy được script viết bằng C, chỉ cần thêm vào file lighttpd.conf dòng này

cgi.assign                 =  (“.cgi” => “” , “” => “”)

mỗi thế, đơn giản nhỉ,

nhưng tìm mãi mà chưa biết tạo chuỗi md5 trong c như thế nào :D, gà quá, hic

cúm,

3 ngày HN vắng em, 3 ngày mưa, 😐

3 thoughts on “Hà Nội mưa”

Leave a Reply