Welcome

Google DNS

Do OpenDNS không vào được facebook, nhằm cứu các thần dân facebook ở Việt Nam, bạn Google tốt bụng đã tung ngay ra cái GOOGLE DNS cực khủng.
8.8.8.8
8.8.4.4
greate :))

Leave a Reply