FB ơi, bao giờ cho tới ngày tự do

Tình hình là dư này, các nhà mạng ngày càng chặn theo những phương thức tinh vi và phức tạp. Mình vốn xưa nay vẫn dùng Opera Turbo để vào, tuy hơi chậm nhưng vẫn vào được, cơ mà vài hôm trở lại đây, rất khó rất khó, ở nhà thì coi như toi hẳn, ở cty ko hiểu tại sao sửa files hosts dùng ip 125.252.224.88 vẫn vào rất ngon lành.
Hôm nay ngồi ở cty, bật bài Đoàn Vệ Quốc Quân, nghe thật hào hùng, giai điệu lời ca đầy phấn chấn.

Đoàn Vệ quốc quân[1] một lần ra đi
Toàn thắng vinh quang ghi ngày trở về[2]
Ra đi ra đi bảo tồn sông núi
Ra đi ra đi thà chết chớ lui
Cờ bay phất phới ngời màu Lạc Hồng
Kèn reo vang tiếng gọi dòng Lạc Hồng
Cùng Vệ quốc quân
Ra đi ra đi theo hồn sông núi
Thù bao năm xưa có bao giờ nguôi
Dưới cờ oai nghiêm sao vàng bay
Đoàn quân Việt Nam có hay
Ngày xưa biết bao vị hùng anh
Quyết vì non sông ra tay bao lần
Ngày nay đoàn quân ta gắng làm sao
Giành quyền tự do hạnh phúc cho dân
Đoàn Vệ quốc quân một lần ra đi
Dù có gian nguy nhưng lòng không nề
Ra đi ra đi bảo tồn sông núi
Ra đi ra đi thà chết chớ lui

Bao đoàn quân đã ra đi, bao lớp người hùng anh đã ngã xuống để “giành quyền tự do hạnh phúc cho dân”, vậy mà quyền tự do vào một mạng xã hội cũng không có.

1 thought on “FB ơi, bao giờ cho tới ngày tự do”

Leave a Reply