Entry for September 06, 2006

“Mọi vĩ nhân đều có một quá khứ, mọi tội đồ đều có một tương lai” – đó là một câu nói mình rất thích, vì nó có ý nghĩa an ủi động viên rất tốt. Và lúc này, có lẽ là lúc mình rất cần tự nhủ liên tục câu nói đó. 2 môn thi lại, kết quả không khác gì thi đi, vẫn điểm y như thế, có phải do đề khó đâu, cũng có phải do không học đâu, ấy thế mà vào phòng thi vẫn chẳng làm được cái gì cho ra hồn. Tại sao thế ? Đi thi bao nhiêu lần rồi mà bản lĩnh thi cử vẫn kém thế ư ? Những bài tập mà đáng ra phải làm ngon thì lại làm một cách lúng túng để rồi sai, và giờ thì học lại… Chán

Trưa nay vào chỗ chị Thuỳ, nói chuyện với Hương cũng vui. Hí hửng (lúc đó chưa biết kết quả thi lại) tưởng được nhận thư, hoá ra mới viết nháp 🙁

Sai mai không biết có đến chỗ vợ được không, vì đột ngột lại có tin báo phải đến trường họp lớp, bầu ban cán sự vào sáng mai.

Leave a Reply