Entry for March 26, 2009

ôi, hôm nay lần đầu tiên làm đậu nhồi thịt, 2 lạng thịt, 1 ngàn hành, 1 ngàn mộc nhĩ, 1 ngàn hành khô. 5k đậu, mấy miếng đầu chưa quen tay, xấu ỉn, suýt vỡ đậu :)), sau thì cũng khá lành nghề, hề hề, nhưng thiếu đậu, phải đi mua thêm 5k nữa :D, 

đấy nhé, bạn Phét nhé, tưởng mình bạn làm được đậu nhồi thịt sốt cà à :))

2 thoughts on “Entry for March 26, 2009”

Leave a Reply