Welcome

Đời có gì vui

http://teq316.wordpress.com/2014/02/24/nice-to-meet-you/
Đã lâu lắm anh đéo uống bia với thằng bạn nào,  thật buồn.

1 thought on “Đời có gì vui

Leave a Reply