Đi Tam Đảo cùng lớp K50CC

Thời tiết rất tuyệt, phong cảnh tuyệt đẹp. Tuy hơi vắng vẻ vì ko phải mùa du lịch, nhưng như thế cũng hay, đỡ phải bon chen, thấy một Tam Đảo yên tĩnh hơn :D, tạm thời nhận xét thế, mệt quá, up mấy cái ảnh lên rồi đi ngủ đã. Hơn 3GB phim và gần 2GB ảnh :D.

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

Photobucket - Video and Image Hosting

5 thoughts on “Đi Tam Đảo cùng lớp K50CC”

Leave a Reply